Anglická školka Orangery Park
ředitelka
602 187 032
DS Stromáček
DS OrangeryPark Stromáček

Vítejte v naší Dětské skupině Stromáček

 

V dětské skupině Stromáček se v harmonii snoubí rodinná atmosféra a individuálnípřístup k rozvoj dítěte. ORANGERYPARK-Stromáček je již druhou školkou konceptu Orangery (první školka v Dolních Počernicích - www.orangery.cz ), která se několik let raduje nejen z oblíbenosti rodičů, ale především jejich dětí. 

Nabízíme rodičům péči o děti od 1 roku do 6 let.

Pro děti od 1 roku máme v budově nově otevřené jesličky- https://www.stromacek-jeslicky.cz/

Výchova v naší DS vychází z plánu výchovy. Věnujeme se dětem ve věku od 20 měsíců do 6 let. Dětem a rodičům nabízíme individuální péči, která je zajištěna mimo jiné také nízkým počtem dětí ve třídě. 

Stromáček je určen pro děti ve věku 20 měsíců-6 let, otevřena je jedna třída s kapacitou 12 dětí, provoz jeslí je 7:30-17:00hodin.

Jazykově se děti rozvíjí v přirozeném dvojjazyčném prostředí. V anglických třídách je přítomen rodilý mluvčí, který zprostředkovává dětem zkušenosti přirozeného cizojazyčného prostředí. Děti si velmi rychle zvykají na každodenní slova a fráze, během pár měsíců začínají rodilému učiteli rozumět a později s ním i komunikují. Tímto přístupem  dáváme dítěti nezastupitelný vklad do života, kdy si osvojí pozitivní vztah k cizímu jazyku, na kterém mohou nadále stavět.

JSME TU PRO VÁS I O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH 

 

Naše dětská skupina nabízí i letní prázdninový program pro vaše děti.

 

 

Dále nabízíme:  

 • individuální adaptační program dle potřeb dítěte

 • celoroční provoz-krom státních svátků

 • úzká spolupráce s rodiči

 • společné akce pro rodiče s dětmi 

 • častý pobyt dětí venku za každého počasí

 • nadstandardní aktivity - kroužky

 • pravidelné kulturní akce (divadla, muzea, výlety, knihovna)

 • solnou jeskyni 2x do měsíce

 • pravidelné konzultace s třídní učitelkou a ředitelkou

 • muzikoterapii ve školce

 • cvičení v tělocvičně Sokol na Hradčanské

 • lektory angličtiny

 • plavání v bazénu

ORANGERY PARK je místem, kde vytváříme dětem nejlepší podmínky pro jejich osobní vývoj, kde mají pocit radosti a bezpečí, to co potřebují načerpat jako vklad pro jejich další vývoj a růst osobnosti. Děti v tomto období objevují svoji sílu, představivost, paměť, řeč, svoje emoce, sociální a psychický vývoj a my jim k tomu dáváme dostatečný prostor a respekt. Prosazujeme individuální přístup k dětem a výuce.    

Informace pro rodiče

Důležité informace

Download