Anglická školka Orangery Park
ředitelka
602 187 032

Vítejte v naší Dětské skupině Stromáček

 

V dětské skupině Stromáček se v harmonii snoubí rodinná atmosféra a individuálnípřístup k rozvoj dítěte. ORANGERYPARK-Stromáček je již druhou školkou konceptu Orangery (první školka v Dolních Počernicích - www.orangery.cz ), která se několik let raduje nejen z oblíbenosti rodičů, ale především jejich dětí. 

Výchova v naší DS vychází z plánu výchovy.Věnujeme se dětem ve věku od 18 měsíců. Dětem a rodičům nabízíme individuální péči, která je zajištěna mimo jiné také nízkým počtem dětí ve třídě. 

V rámci Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost dostala  Dětská skupina Stromáček od 1.11. 2018- 31.10. 2020  finanční podporu EU s registračním číslem CZ.03.1.51/0.0./0.0./17_074/0008560 . Stromáček je určen pro děti ve věku 18 měsíců-6 let, otevřena je jedna třída s kapacitou 12 dětí, provoz jeslí je 7:30-17:00 hodin.

 

JSME TU PRO VÁS I O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH 

 

Naše dětská skupina nabízí i letní prázdninový program pro vaše děti.

 

 

Dále nabízíme:  

 • individuální adaptační program dle potřeb dítěte

 • celoroční provoz-krom státních svátků

 • úzká spolupráce s rodiči

 • společné akce pro rodiče s dětmi 

 • častý pobyt dětí venku za každého počasí

 • nadstandardní aktivity - kroužky

 • pravidelné kulturní akce (divadla, muzea, výlety, knihovna)

 • solnou jeskyni 2x do měsíce

 • pravidelné konzultace s třídní učitelkou a ředitelkou

 • muzikoterapii ve školce

   

ORANGERY PARK je místem, kde vytváříme dětem nejlepší podmínky pro jejich osobní vývoj, kde mají pocit radosti a bezpečí, to co potřebují načerpat jako vklad pro jejich další vývoj a růst osobnosti. Děti v tomto období objevují svoji sílu, představivost, paměť, řeč, svoje emoce, sociální a psychický vývoj a my jim k tomu dáváme dostatečný prostor a respekt. Prosazujeme individuální přístup k dětem a výuce.    

Informace pro rodiče

Důležité informace

Download