Anglická školka Orangery Park
ředitelka
602 187 032

Pečující osoby

Ing. Romana Falge Vondalová

Ing. Romana Falge Vondalová

Majitelka a zřizovatelka


 • Vzdělání: Po ukončení inženýrského studia na Vysoké škole ekonomické v Praze jsem se věnovala podnikatelských aktivitám. V roce 2003 jsem nastoupila na 5letý výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii pod záštitou České psychoterapeutické společnosti České lékařské společnosti J.E. Purkyně.
 • Praxe: V roce 2008 jsem se s nadšením pustila do projektu rekonstruování budovy zámecké orangerie v dolnopočernickém parku. Téhož roku zde byla otevřena anglická mateřská škola Orangery.

Vedení mateřské školy a práce s dětmi a jejich rodiči pro mě byla velikým přínosem. Z toho důvodu jsem se s radostí pouštěla i do dalších projektů a aktivit souvisejících s mateřskou školou.

Po otevření 5 tříd předškolního vzdělávání jsme se chtěli věnovat i starším dětem, které již nastoupily do základních škol. Roku 2010 byl otevřen AfterClub pro školáky, kteří dříve navštěvovali naši mateřskou školu, či se rozhodli připojit k naší výuce angličtiny s rodilým mluvčím.

V roce 2012 jsme slavnostně otevřeli naší druhou anglickou mateřskou školu „Orangery Park", který se nachází v zázemí parku Stromovky v pražských Dejvicích.
V roce 2016 jsme založili Dětskou skupinu pro 12 dětí od 1-3 let tentokrát opět v Dolních Počernicích. A hned v roce 2017 jsme vyslyšeli opakované prosby rodičů a pustili se do nejtěžšího úkolu – založili jsme česko-anglickou Základní školu Orangery.
Poslední z našich projektů je v Dobřichovicích, kde jsme v roce 2019 otevřeli Dětskou skupinu Beránek pro 12 dětí, kterou jsme zároveň propojili se sociálním projektem chráněného bydlení.

V současné době mě velice naplňuje být součástí kolektivu, který se podílí na každodenní práci s dětmi a pozoruje jejich vývoj. Ve volném čase se, v rámci svého dalšího osobního rozvoje, věnuji studii grafologie na České grafologické komoře a meditaci. 

 • Kurzy: cyklus seminářů pro vedoucí pracovníky základních a středních škol
 • Motto: "Zvídavost je úrodnou půdou, z níž vyrůstá moudrost" 
Monika Březinová

Monika Březinová

Ředitelka OrangeryPark

 • V OrangeryPark působím od června 2016

VZDĚLÁNÍ:Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Novém Boru-obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Narodila jsem se v České Lípě v roce 1997.  V rámci zájmu o obor jsem absolvovala seminář z HV od Prof.PhDr. Eva Jenčková. Tento seminář mi dal zkušenosti a nové poznatky o práci s dětmi. Jsem absolventka ve hře na klavír a také umím hrát na kytaru a flétnu.  Teď pracuji v dětské skupině OrangeryPark. Zde se snažím využít všech zkušeností, které jsem získala ve školkách během studia na střední škole. Od roku 2018 se věnuji focení a fotím veškeré fotky pro naší školku. Ve volné chvíli se věnuji focení a sportu.  Tři oky jsem hlídala tři sourozence v jedné rodině.

Od roku 2018 do roku 2021 jsem vedla kroužek angličtiny v naší dětské skupině.

Od května 2022 jsem na mateřské dovolené se svým synem.

Klára Caisová

Klára Caisová

Třída: Lvíčků

Pečující osoba

 • V OrangeryPark působím od února 2022

VZDĚLÁNÍ: Kurz chůvy

Jsem matka tří dcer a práce s dětmi mě velice baví. Kromě mateřství jsem nasbírala zkušenosti jako asistent pedagoga v klasické i waldorfské školce, vychovatelka prvňáčků ve školní družině nebo zdravotnický asistent. Vedu jednou týdně vědecký kroužek. Také se chystám doplnit své vzdělání o nový akreditovaný kurz Chůvy do zahájení školní docházky, který je rozšířen o zdravotní část. Kurz byl bohužel z ledna přesunut na jarní měsíce.

Ráda tvořím, chodím do přírody a učím se vidět radost i v malých věcech. Těším se až poznám Vás rodiče a Vaše děti.

 

Kristýna Janků. DiS

Kristýna Janků. DiS

Třída: Opiček

Pečující osoba

 • V OrangeryPark působím od března 2022

VZDĚLÁNÍ:  Po maturitní zkoušce dodělaný kurz – Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Vystudovala jsem dálkově Vyšší odbornou školu pedagogickou a sociální v Praze – obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Narodila jsem se v Kladně v roce 1993 a rok po maturitě jsem se přestěhovala do Prahy, kde jsem nastoupila do MŠ na Střížkově. Zde jsem pomáhala u nejmenších dětí a vedla kroužek cooking class od této chvíle mě malé děti provází na mé cestě životem. Mojí velkou zálibou bylo hlídání dětí v rodinách, tímto jsem získala ty nejcennější zkušenosti. Jako au – pair jsem vycestovala do Itálie k jezeru Lago Di Garda, kde jsem měla na starosti čtyřletého chlapce. Po návratu do Prahy jsem získala další zkušenosti v mezinárodní školce a jeslích na Karlově náměstí. Od roku 2017 jsem začala pracovat v jesličkách v Dolních Počernicích. Na práci s dětmi miluji tu rozmanitost, že každý den je jiný. Mám dvouletou dceru.

Bc. Lucie Čížkovská, Dis.

Bc. Lucie Čížkovská, Dis.

Pečující osoba

Třída Opiček

 • V OrangeryPark působím od ledna 2023

VZDĚLÁNÍ: Střední škola- obor sociální péče. 

                   VOŠ sociálně právní - obor sociální pedagogika a UJAK - obor andragogika

                   Kurz Chůvy do zahájení povinné předškolní docházky

Narodila jsem se v roce 1992 ve Vlašimi.Na střední školu jsem chodila do Benešova - obor sociální péče. Následně jsem se přesunula do Prahy, kde jsem absolvovala VOŠ sociálně právní - obor sociální pedagogika a UJAK - obor andragogika.

Práce s dětmi byla však mým jasným cílem, a proto jsem v roce 2017 absolvovala kurz Chůvy do zahájení povinné školní docházky. Tři roky jsem pracovala jako chůva v rodině u malého chlapce (1-4 roky). Jsem matkou tří dětí. Na práci s dětmi mám ráda jejich opravdovost, originalitu a individualitu. 

Helena Přibylová

Helena Přibylová

Učitelka angličtiny

 • V OrangeryPark působím od září 2022

VZDĚLÁNÍ:Vystudovala jsem Gymnázium v České Lípě
                 Od září 2021 studuji Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze se zaměřením na všeobecnou biologii.

Narodila jsem se v Rumburku v roce 2002. Od 7 let jsem docházela na hodiny klavíru a později zpěvu, ve kterém jsem také absolventkou ZUŠ. Od 16 let jsem dobrovolníkem v mezinárodní humanitární organizaci ADRA, která poskytuje pomoc lidem v nouzi. V rámci této organizace jsem docházela do dětského domova, nemocnice na oddělení LDN a nově také do Alzheimer centra. V dětském domově jsem doučovala děti (ve věkové kategorii 5-17 let) anglický jazyk, český jazyk, matematiku a snažila jsem se jim spestřit den různými aktivitami. Na LDN a v Alzheimer centru jsem se věnovala starším lidem, se kterými jsem cvičila a hrála různé hry. Vystudovala jsem Gymnázium v České Lípě a v roce 2021 jsem úspěšně složila maturitní zkoušku z chemie a biologie. Od září 2021 studuji Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze se zaměřením na všeobecnou biologii. Ve svém volném čase se věnuji dětem jako hlídačka, fotím a sportuji. 

Denisa Voženílková

Denisa Voženílková

Lektorka odpoledních kroužků

 • V OrangeryPark působím od března 2023

Vzdělání:  Ekonomická škola


Narodila jsem se v roce 1997 Litoměřicích, kde jsem studovala střední ekonomickou školu.  Po maturitě jsem se rozhodla odejít za prací do Prahy a začala pracovat na zimním stadionu v Letňanech, kde jsem působila dva roky jako recepční. 

Svůj volný čas nejraději trávím se svým partnerem, rodinou, nebo přáteli. Mám ráda zvířata, přírodu, knihy, a také hokej. 

V nejbližší době se chystám na kurz první pomoci a kurz chůvy pro děti v dětské skupině. 

Lucie Doušová

Lucie Doušová

Provozní pracovnice

 • V OrangeryPark působím od prosince 2021

Narodila jsem se v Praze roku 1985. Dětství jsem prožila ve Vraném nad Vltavou, kam jsem chodila do ZŠ .
Poté jsem se učila na prodavačku. Vyzkoušela jsem různá zaměstnání od prodávání, archiv na celní správě apd.
Pracovat a podílet se na prvotních krocích dětí mě naplňuje pocitem radosti z odvedené práce.

Informace pro rodiče

Důležité informace

Download