Naši pedagogové

Ing. Romana Falge Vondalová

Ing. Romana Falge Vondalová

Majitelka

Po ukončení inženýrského studia na Vysoké škole ekonomické v Praze jsem se věnovala podnika-telských aktivitám. V roce 2003 jsem nastoupila na 5-ti letý výcvik v komunitní a skupinové psy-choterapii pod záštitou České psychoterapeutické společnosti České lékařské společnosti J.E. Pur-kyně.

Tato zkušenost pro mě byla velikým přínosem a nasměrovala můj život novým směrem.

V roce 2008 jsem se s nadšením pustila do projektu zrekonstruování Orangerie v prostorách zámec-kého parku Dolních Počernic. Téhož roku zde byla otevřela anglická mateřská škola Orangery.

Vedení mateřské školy a práce s dětmi a jejich rodiči pro mě byla velikým přínosem. Z toho dů-vodu jsem se s radostí pouštěla i do dalších projektů a aktivit spojených s mateřskou školou.

Po otevření 4 tříd předškolního vzdělávání jsme se chtěli věnovat i dětem, kteří již nastoupili do zá-kladních škol. Roku 2010 byl otevřen AfterClub pro školáky, kteří dříve navštěvovali naši mateř-skou školu, či se rozhodli připojit k naší výuce angličtiny s rodilým mluvčím.

V roce 2012 jsme slavnostně také otevřeli naší druhou anglickou mateškou školu OrangeryPark v zázemí parku Stromovky, v pražských Dejvicích.

V současné době mě velice naplňuje být součástí kolektivu, který se podílí na každodenní práci s dětmi a pozoruje jejich vývoj. Ve svém volném čase, se v rámci svého dalšího osobního rozvoje, věnuji studii grafologie na České grafologické komoře.

Bc. Nikola  Chmelová

Bc. Nikola Chmelová

Ředitelka

 

 

V Orangerypark působím od září 2013

Narodila jsem se v Kadani v roce 1991. Vystudovala jsem  sportovní gymnázium v Karlových Varech. Po maturitní zkoušce jsem nastoupila na dálkové studium Pedagogické fakulty UK v Praze, kde jsem v roce 2016 složila státní závěrečnou zkoušku v oboru Předškolní pedagogika, Učitelství pro mateřské školy. Absolvovala jsem trenérský kurz sportovní gymnastiky, 3 roky jsem dělala trenérku dětem ve věku    4-12 let.  Rok a půl jsem pracovala jako učitelka v mateřské škole Orangery v Dolních Počernicích a vedla jsem kroužek tancování a gymnastiky. Poté jsem nastoupila do  dětského klubu OrangeryPark, kde jsem pracovala tři roky, než jsem odešla na mateřskou dovolenou.  V OrangeryParku jsem se snažila využít všech zkušeností, které jsem získala v druhé mateřské školce a především studiem na Pedagogické fakultě. Mimo jiné jsem se snažila děti zábavnou formou vést k zálibě sportu a pohybu všeobecně. Momentálně jsem na rodičovské dovolené a do teď už Dětské skupiny Stromáček dojíždím jednou týdně. Od ledna 2019 budu nápomocná i jako suplující učitelka.

Monika Přibylová

Monika Přibylová

Třída Opiček

V Orangerypark působím od června 2016

Narodila jsem se v České Lípě v roce 1997. Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Novém Boru. V rámci zájmu o obor jsem absolvovala seminář z HV od Prof.PhDr. Eva Jenčková. Tento seminář mi dal zkušenosti a nové poznatky o práci s dětmi. Jsem absolventka ve hře na klavír a také umím hrát na kytaru a flétnu.  Teď pracuji v dětském klubu OrangeryPark. Zde se snažím využít všech zkušeností, které jsem získala ve školkách během studia na střední škole.

Libuše Pytlíčková

Libuše Pytlíčková

Provozní pracovnice, pomocná učitelka

Tereza Šnoblová

Tereza Šnoblová

Třída Lvíčata

 

Narodila jsem se v Brně v roce 1994. Momentálně žiji v Praze, kde studuji třetím rokem na VOŠ Pedagogické obor předškolní a mimoškolní pedagogika.  Mám již značnou praxi jak v mateřských státních školách, tak i mimo ně. Svůj volný čas většinou trávím s dětmi. Před dvěma lety jsem žila v Londýně, kde jsem působila jako au-pair v židovské rodině a starala se o tři děti (půl roku, 3 roky a 5 let). Také jsem jezdila jako pomocná vedoucí na tábory a 12 let jsem tancovala v dětském folklórním souboru, tudíž tanec a zpěv je mým dalším koníčkem. Mimo jiné se věnuji józe a cestování.

Aneta Střihavková,Dis.

Aneta Střihavková,Dis.

Třída Lvíčata

Narodila jsem se v Kadani v roce 1994. Vystudovala jsem pedagogické lyceum v Karlových Varech a nyní jsem studentkou třetího ročníku Vyšší odborné školy pedagogické- obor předškolní a mimoškolní pedagogika v Mostě. Od svých tří let jsem se věnovala sportovní gymnastice a v deseti letech jsem k tomu začala navštěvovat uměleckou školu (hra na flétnu a klavír.) Od ledna 2016 jsem pracovala jako učitelka v dětském klubu OrangeryPark, kde jsem také vedla hudební kroužek.  Poté jsem se přestěhovala do Klášterce nad Ohří, zde jsem pracovala jako asistentka holčičky s poruchou autistického spektra. Později jsem dostala nabídku pracovat ve školce jako učitelka. Absolvovala jsem trenérský kurz sportovní gymnastiky a trenérský kurz všestrannosti pro děti předškolního věku. Ve volné chvíli se věnuji sportu a hře na klavír.

Vanda Prouzová

Vanda Prouzová

Třída Opiček

Narodila jsem se v Kolíně v roce 1973. Práce s dětmi mě vždy naplňovala a ráda jsem s nimi trávila čas. Již v mládí jsem vedla sportovní kroužek pro děti. Vystudovala jsem sociálně-právní školu v Zahradním Městě, kde jsem získávala zkušenosti během praxe v Kojeneckém ústavu a státních MŠ. Později jsem pracovala jako chůva holčičky od jejích 9 měsíců, vedla jsem výtvarné dílny pro děti a několikrát byla jako asistentka na školách v přírodě. Praktické zkušenosti jsem získala také jako maminka dnes již 12letého syna.

Možnost pracovat v Dětské skupině Stromáček mě velmi potěšila a na děti  se moc těším.

Svůj volný čas trávím ráda s rodinou.

Facebook