Program dne

 

7:30 –  9:00 příchod dětí do školky, ranní hry, individuální činnosti
9:00 –  9:30 ranní kruh – vítání se s dětmi, ranní cvičení, povídání k danému tématu, motivace k hlavní činnosti
9:30 –  10:00 hlavní činnost – dle týdenního plánu (pohybová, výtvarná, pracovní, dramatická, hudební, literární, environmentální,…)
10:00 – 10:30 svačinka
10:30 – 12:30 pobyt venku – hry v parku, vycházky po okolí
12:30-  13:00 oběd
13:00 – 13:30 čtení pohádky
13:30 – 14:15 odpočinkové činnosti – spaní, klidové činnosti
14:15 – 14:30 hygiena, volná hra, příprava na svačinku
14:30 – 15:00 svačinka
15:00 – 15:30 kroužky
15:30 – 16:30 pobyt venku – hry v parku, vycházky po okolí
16:30 – 17:00 hry na přání dětí – námětové, konstruktivní, společenské, výtvarné činnosti

Informace pro rodiče

Download