Kroužky

 

Od 15:00- 15:30

 

Pondělí           hrátky s písmenky

Úterý              rukodělné činnosti

Středa             relaxační cvičení s lvíčkem

Čtvrtek            zpívánky

Pátek               kouzelné pátky

 

HRÁTKY S PÍSMENKY A ČÍSLY- v kroužku se zaměříme na základy před matematických dovedností a seznámení s abecedou hravou formou.

RUKODĚLNÉ ČINNOSTI- budeme se věnovat nejen klasickým výtvarným metodám, ale budeme zkoušet různé způsoby malby, kresby. Učit se pracovat s různými materiály a pomůckami.

RELAXAČNÍ CVIČENÍ S LVÍČKEM- Budeme cvičit dětskou jógu, provádět dechová cvičení a hrát různé relaxační hry.

ZPÍVÁNKY- Budeme se učit texty písniček, dodržovat správné tempo a rytmus. Poslouchat a vnímat hudbu.

KOUZELNÉ PÁTKY- Budeme experimentovat a vytvářet různé pokusy, hrát si s barvami, iluzemi a optickými klamy. 

 

 

 

 

 

Informace pro rodiče

Download