Anglická školka Orangery Park
ředitelka
602 187 032

Program dne - slůňata

7:30 –  8:30 příchod dětí do školky, ranní hry, individuální činnosti
9:00 –  10:00 ranní kruh – vítání se s dětmi, ranní cvičení, povídání k danému tématu, motivace k hlavní činnosti
10:00 – 10:30 svačinka
10:30 – 12:00 pobyt venku – hry v parku, vycházky po okolí
12:15-  12:45 oběd 
12:45– 14:15 odpočinkové činnosti – spaní, klidové činnosti
14:15 – 14:30 hygiena, volná hra
14:30 – 15:00 odpolední svačina
15:00 – 15:30 odpolední kroužky
15:30 – 17:00 odpolední procházka, hry na přání dětí – námětové, konstruktivní, společenské, výtvarné činnosti

Informace pro rodiče

Důležité informace

Download