Anglická školka Orangery Park
ředitelka
602 187 032

Informace pro rodiče

Pečující osoba: Klára Caisová

Třídní email: lions@orangerypark.cz

Jsme třída  6 dětmi ve věku od 2,5 - 6 let.  Větší část dopoledne trávíme v královské oboře  Stromovka, kde využíváme velkého množství dětských hřišť a rozlehlých prostor pro pohyb dětí.

Ve třídě panuje přátelská atmosféra, vedeme děti ke vzájemnému respektu a dodržování dohodnutých pravidel (spolupracujeme, uklízíme po sobě, pozdravíme, poděkujeme). To vše se nám už daří.

CO DĚTI ČEKÁ VE TŘÍDĚ LVÍČAT?

  • 1x týdně cvičení v tělocvičně Sokol na Hradčanské
  • 2x do měsíce návštěva solné jeskyně
  • Lektorka angličtiny  s třídní učitelkou 
  • Sportovně vybavená třída

Informace pro rodiče

Důležité informace

Download