Anglická školka Orangery Park
školka
725 819 029
ředitelka
602 187 032

Informace pro rodiče

Pečující osoba: Klára Caisová

Třídní email: lions@orangerypark.cz

Jsme třída heterogenní s 6 dětmi ve věku od 2,5 - 6 let.  Větší část dopoledne trávíme v královské oboře  Stromovka, kde využíváme velkého množství dětských hřišť a rozlehlých prostor pro pohyb dětí.

Třída je zaměřena především na výuku hudebně pohybových dovedností ,relaxačních a logických dovedností. Ve školce se nachází menší hernička s bazénkem blných balónků a dalších pomůcek na cvičení.

Ve třídě panuje přátelská atmosféra, vedeme děti ke vzájemnému respektu a dodržování dohodnutých pravidel (spolupracujeme, uklízíme po sobě, pozdravíme, poděkujeme). To vše se nám už daří.

Informace pro rodiče

Důležité informace

Download