Anglická školka Orangery Park
ředitelka
602 187 032

Informace pro rodiče

Pečující osoba: Monika Kolínová

Učitelka angličtiny: Hedvika Wieluchová

Jsme třída  6 dětmi ve věku od 3 - 6 let.  Větší část dopoledne trávíme v královské oboře  Stromovka, kde využíváme velkého množství dětských hřišť a rozlehlých prostor pro pohyb dětí.

Ve třídě panuje přátelská atmosféra, vedeme děti ke vzájemnému respektu a dodržování dohodnutých pravidel (spolupracujeme, uklízíme po sobě, pozdravíme, poděkujeme). To vše se nám už daří.

Jazykově se děti rozvíjí v přirozeném dvojjazyčném prostředí. V anglických třídách je přítomen rodilý mluvčí, který zprostředkovává dětem zkušenosti přirozeného cizojazyčného prostředí. Děti si velmi rychle zvykají na každodenní slova a fráze, během pár měsíců začínají rodilému učiteli rozumět a později s ním i komunikují. Tímto přístupem  dáváme dítěti nezastupitelný vklad do života, kdy si osvojí pozitivní vztah k cizímu jazyku, na kterém mohou nadále stavět.

CO DĚTI ČEKÁ VE TŘÍDĚ LVÍČAT?

  • 1x týdně cvičení v tělocvičně Sokol na Hradčanské
  • 1x  týdně plavání v bazénu pod vedením lektorů
  • 2x do měsíce návštěva solné jeskyně- od listopadu do března
  • Lektorka angličtiny  s třídní učitelkou 
  • Sportovně vybavená třída

Informace pro rodiče

Důležité informace

Download