Vítejte v naší Dětské skupině Stromáček

 

V dětském klubu OrangeryPark se v harmonii snoubí rodinná atmosféra s potřeby kvalitního předškolního vzdělávání s přihlédnutím na komplexní rozvoj dítěte. ORANGERYPARK je již druhou školkou konceptu Orangery (první školka v Dolních Počernicích - www.orangery.cz ), která se několik let raduje nejen z oblíbenosti rodičů, ale především jejich dětí. 

Vzdělávání v naší školce vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Věnujeme se dětem ve věku od 18 měsíců. Dětem a rodičům nabízíme individuální péči, která je zajištěna mimo jiné také nízkým počtem dětí ve třídě. 

V rámci Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost dostala v září 2018 finační podporu EU i naše nově vzniklá Dětská skupina Stomáček. Stromáček je určen pro děti ve věku 20 měsíců-6 le, otevřena je jedna třída s kapacitou 12 dětí, provoz jeslí je 7:30-17:00 hodin.

 

Dále nabízíme:

  • individuální adaptační program dle potřeb dítěte

  • celoroční provoz

  • úzká spolupráce s rodiči

  • společné akce pro rodiče s dětmi v rámci dětského klubu

  • návštěva solné jeskyně

  • častý pobyt dětí venku za každého počasí

  • nadstandardní aktivity - kroužky

  • pravidelné kulturní akce (divadla, muzea, výlety)

ORANGERY PARK je místem, kde vytváříme dětem nejlepší podmínky pro jejich osobní vývoj, kde mají pocit radosti a bezpečí, to co potřebují načerpat jako vklad pro jejich další vývoj a růst osobnosti. Děti v tomto období objevují svoji sílu, představivost, paměť, řeč, svoje emoce, sociální a psychický vývoj a my jim k tomu dáváme dostatečný prostor a respekt. Prosazujeme individuální přístup k dětem a výuce.    

Kalendář a novinky

Nejsou žádné články ...
Zobrazit všechny články