Program dne

(mladší děti)

7:30 – 8:45            příchod dětí do školky, ranní hry, individuální činnosti

9:00 – 9:30            ranní kruh – vítání se s dětmi, povídání k daným tématům, hlavní činnosti – dle týdenního plánu (výtvarná, pracovní, dramatická, hudební, literární, environmentální,…)

9:30 – 10:00          svačinka

10:00 – 10:15        hygiena, oblékání

10:30 – 11:30        pobyt venku – hry v parku, vycházky po okolí

11:30 – 12:00        oběd

12:00 – 12:30        čtení pohádky

12:30 – 14:00        odpočinkové činnosti – spaní, klidové činnosti

14:00 – 14:30        hygiena, svačinka

14:30 – 15:00        kroužky

15:00                    odchod dětí domů

 

 

 

Pondělí: angličtina s písničkou

Úterý: zpívánky

Středa: jóga

Čtvrtek: tanečky

Pátek: šikovné ručičky

Informace pro rodiče

Download