Anglická školka Orangery Park
ředitelka
602 187 032

Program dne

7:30 –  8:30 příchod dětí do školky, ranní hry, individuální činnosti
9:00 –  9:30 ranní kruh – vítání se s dětmi, ranní cvičení, povídání k danému tématu, motivace k hlavní činnosti
9:30 – 10:00 svačinka
10:00 – 11:30 pobyt venku – hry v parku, vycházky po okolí
11:30-  12:00 oběd 
12:00– 14:00 odpočinkové činnosti – spaní, klidové činnosti
14:00 – 14:30 hygiena, odpolední svačinka
14:30 – 15:00 odpolední kroužky
15:30 – 17:00 odpolední procházka, hry na přání dětí – námětové, konstruktivní, společenské, výtvarné činnosti

Informace pro rodiče

Důležité informace

Download