Anglická školka Orangery Park
ředitelka
602 187 032

Pojištění dětí - bezpečnost ve školce

Všechny děti, které navštěvují náší dětskou skupinu jsou automaticky pojištěny proti úrazu, ztrátě a poškození svých osobních věcí atd.

Pro bezpečnost dětí v prostorách dětské skupiny  děláme maximum. Veškeré materiály, hračky, nábytek atd., se kterými přijdou děti v klubu do styku, odpovídají zákonným normám o hygieně a bezpečnosti.

Nežádoucí vstup cizích osob do dětské skupiny je zajištěn zamykáním vstupních dveří zevnitř. Děti si mohou vyzvedávat  pouze jejich rodiče či opatrovníci nebo osoby, které byly jimi předem určené a učitelé byli seznámeni s jejich jmény. Jiným osobám dítě v žádném případě vydáno nebude.

Dětská skupina je pojištěná proti škodám způsobeným dětmi.

Informace pro rodiče

Důležité informace

Download