Anglická školka Orangery Park
ředitelka
602 187 032

O nás

Pilíře našeho vzdělávání

1. Pomáháme dětem přirozeně objevovat svět

 • k dětem přistupujeme dle jejich individuálních potřeb 
 • rozvíjíme jejich nadání
 • dáváme možnost svobodně se rozhodnout a vyjadřovat se
 • podporujeme a rozvíjíme důvěru v sebe sama a také respekt k ostatním
 • jsme dětem dobrým příkladem, neustále pracujeme na svém profesním i osobnostním rozvoji

2. Záleží nám na spokojenosti dětí, rodičů i učitelů

 • vytváříme přátelské prostředí, ve kterém mohou všichni zúčastnění svobodně vyjádřit svůj názor 
 • pomocí supervizí vytváříme učitelům bezpečný prostor, kde mohou reflektovat své pedagogické konání a konzultovat s odborníkem v oblasti psychologie
 • podporujeme spolupráci dětí mezi sebou i s dospělými
 • nastavujeme jasná pravidla a vyžadujeme jejich respektování dětmi, učiteli, rodiči i ostatními spolupracovníky
 • neustále pracujeme na rozvoji Orangery, přičemž využíváme nové poznatky z oblasti nejen pedagogiky a psychologie

3. Snažíme se napomáhat dětem prožít spokojené dětství

 • spíše děti provádíme a podporujeme v jejich vlastní iniciativě, odmítáme direktivní přístup
 • u dětí rozvíjíme jejich maximální potenciál a respektujeme rozdílnosti ve vývoji
 • záleží nám na dobrém klimatu tříd a přátelských vztazích mezi všem zúčastněnými
 • děti obklopujeme kvalitním didaktickým materiálem, zařízením tříd i hračkami

4. Učíme se hrou

 • vzdělávání dětí zaměřujeme na komplexní rozvoj 
 • intenzivně se věnujeme tělesnému rozvoji dětí (sportovně vzdělaní a zaměření pedagogové, pravidelné využívání tělocvičny a sokolovny)
 • spontánní poznávání je pro nás základem, učíme se nejen při řízených činnostech, ale během celého dne

Informace pro rodiče

Důležité informace

Download